אמזון

אביזרים למיני בר

אביזרים למיני בר קונים בגולבי. מגוון אביזרים למיני בר, ברזים, מחברים, צינורות, מתאמים, למידות בר של 6 מ"מ, 8 מ"מ, 10 מ"מ. 

אביזרים למיני בר

Showing 1-16 of 41 item(s)

https://gulevy.co.il/he/2-%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA