בעזרת השם

תקנון האתר:

 • הנוסח בלשון זכר אך מתייחס לנשים וגברים כאחד.
 • האתר משמש כאתר סחר וירטואלי לרכישת מוצרים ושירותים על ידי הגולשים באינטרנט במדינת ישראל.
 • רשאים לרכוש באתר בני 18 ומעלה, בעלי כתובת מגורים בישראל , אשר ברשותם כרטיס אשראי תקף בישראל.
 • תנאי מוקדם לתוקף ביצוע קניה הוא אישור חברת כרטיסי האשראי לעסקה ולגביה בזמן קבלת המוצר.
 • הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש ורכישה שיעשו על ידך באתר זה, התקנון מהווה חוזה התקשרות מחייב בינך לבין החברה, לכל דבר ועניין.
 • הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון, כתנאי מוקדם להתקשרות בין הצדדים.
 • גלישה באתר או רכישת מוצר באתר, מעיד על הסכמתך לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון , לפיכך אם אינך מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, הנך מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר.
 • כמו כן החברה רשאית לערוך שינויים מעת לעת באתר לרבות בתקנון האתר, הגירסה העדכנית ביותר תהיה זמינה כאן בדף זה.


הליך המכירה יתבצע בתנאים כדלקמן:

 • מכירה דרך האתר בלבד. המחירים וההזמנות תקפים דרך אתר זה בלבד.
 • המכירה לא מוגבלת בזמן אלא אם כן צוין אחרת.
 • השלמת הליך המכירה מותנה באישור ואימות העסקה דרך נציגי החברה תוך 48 שעות (שני ימי עבודה) ממועד ביצוע ההזמנה ובתנאי שהמוצר המבוקש קיים במלאי החברה בעת השלמת הליך המכירה.
 • להשלמת הליך ההרשמה ,יש להקליד פרטים בסיסיים כפי שיופיעו בדף ההרשמה כגון: שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מס טלפון.
 • הקשת כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע המכירה , לאחר מילוי כל הפרטים הופך המשתתף למבצע פעולה.
 • לשם הבטחת ביצוע ההזמנה במהירות ,ביעילות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת כל הפרטים במדויק.
 • הגשת פרטים כוזבים הינה עבירה פלילית והעושה כן, צפוי להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
 • כל שנדרשים פרטים אישיים בעת רישום לשירותים באתר או בעת רכישת מוצרים בו, גולבי תבקש ממך מידע הנחוץ לאספקת השירותים או לרכישת המוצרים. אנו נסמן במפורש את השדות המתייחסים למידע נחוץ זה ומובהר כי ללא השלמתם של שדות אלה לא נוכל לספק את השירותים או להשלים את רכישת המוצרים.


מאגר המידע:

 • הנתונים שתמסור יישמרו במאגר המידע של אתר גולבי. מסירת המידע הינה לבחירתך ובהסכמתך ואינך חייב על פי חוק למסור את המידע אולם ללא מסירתו לא תוכל להשתמש בשירותי האתר או לרכוש מוצרים.
 • השימוש במידע שנאסף ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין, וזאת על מנת לאפשר לך להשתמש במגוון השירותים השונים באתר.
 • כמו כן לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר או לבטל תכנים קיימים. המידע שישמש אותנו לצורך כך יהיה ברובו מידע סטטיסטי שלא מזהה אותך אישית, ולצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר, לרבות פרסום מידע ותכנים המתאימים לך.
 • גולבי תהא רשאית לשלוח אלייך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע שיווקי ופרסומי לגבי מוצריה ו/או מוצרים או שירותים אחרים – בין מידע שאנו נפרסם בעצמינו ובין מידע שיתקבל למשלוח מידי מפרסמים אחרים. מידע כזה ישוגר אלייך אם נתת הסכמתך המפורשת לכך במהלך ההרשמה באתר או בכל שלב אחר. תוכלי לחזור בך מהסכמתך בכל עת ובהתאמה לחדול מקבלת המידע האמור. גולבי לא תמסור מיוזמתה את פרטיך האישיים למפרסמים אחרים לשם פנייה אליך בדיוור ישיר.
  לצורך יצירת קשר עמך בכל אחד מאמצעי הקשר שמסרת בעת ההרשמה או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית. לכל מטרה אחרת המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתקנון האתר.


אבטחת מידע:

 • גולבי מיישמת באתר מערכות ונהלים עדכניים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית, אין הם מעניקים בטחון מוחלט. לכן, האתר לא מתחייב ששירותיו יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.


שינויים במדיניות השמירה על הפרטיות:

 • חברת גולבי תהא רשאית לערוך שינויים במדיניות הפרטיות מעת לעת. בכל מקרה בו יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרת, תפורסם על-כך הודעה בעמוד הבית של האתר.


מחירים:

 • חברת גולבי רשאית לשנות בכל עת את המחירים, והמחיר התקף הינו המחיר שהופיע בעת הרכישה באתר גולבי. הלקוח מתחייב לתשלום על המחיר המופיע בעת הרכישה, ולא תהיה לו כל טענה או ערעור במידה ויהיה שינוי במחיר לאחר סיום תהליך הקניה באתר.


ביטול עסקה או החזרת מוצר:

 • הלקוח רשאי לבטל את העסקה בכפוף ובהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ”א 1981.
 • ניתן לבטל רכישה / להחזיר מוצר עד 14 יום מיום קבלת המוצר , הביטול יעשה אך ורק בהודעה שתשלח בכתב ו/או בפקס, וייגבו דמי ביטול עסקה עפ”י חוק על סך 5% ממחיר המוצרים אותם תרצו להחזיר או 100 ₪ הנמוך מביניהם, מלבד דמי המשלוח.
 • במקרה של ביטול העסקה, כל עוד הזמנת המוצר בוטלה לאחר ביצוע ההזמנה עד המשלוח ללקוח יהיה הביטול ללא עלות וללא דמי ביטול עסקה.
 • אם המוצר כבר נשלח לרוכש, חלה חובת החזרת המוצר אל מחסני גולבי, על הלקוח. מוסכם כי הלקוח יחזיר את הנכס באריזתו המקורית, כשהמוצר חדש ולא נעשה בו שימוש והוא באריזתו המקורית כשהיא שלמה.
 • מוסכם בין הצדדים כי בכל מקרה הלקוח יחויב בתשלום מלא בגין דמי משלוח לפי מחיר מלא של חברת המשלוחים ולא לפי המחיר שמופיע באתר החברה, גם אם טרם קיבל את המוצר, וזאת במידה והמוצר נשוא העסקה נשלח זה מכבר.
 • חברת גולבי תהא רשאית לבטל עסקה או מכירה כולה או חלקה במקרים הבאים:
  • אם נפלה טעות הקלדה במחיר המוצר או בתיאור המוצר. או אם יתגלה כי ארעה תקלה בתקשורת ו/או בעיה טכנית אשר מנעה מהגולשים באתר להשתמש באתר באופן תקין. או במקרה של כוח עליון , פעולת מלחמה , איבה ,טרור ו/או כל דבר אחר אשר ימנע המשך ביצוע מכירה תקין.
  • אזל המוצר מהמלאי לאחר שהתבצעה מכירה, רשאים החנות ו/או הספק לבטל את המכירה ו/או להציע מוצר חלופי שווה ערך. הודעה על ביטול כאמור תיעשה בכתב או בטלפון. החנות ו/או הספק לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר , עקיף , תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוח ו/או לצד שלישי , לרבות נזק כספי בגין רכישת המוצר במחיר גבוה יותר אצל צד שלישי.
  • חברת גולבי רשאית לבטל עסקה גם ללא מתן הסבר ללקוח מדוע ביטלה העסקה.
 • הודעה על ביטול המכירה תימסר לקונים בטלפון ו/או בדואר אלקטרוני לכתובת אשר צוינה בדף ההרשמה.


תנאי אספקה:

 • החברה תפעל לשלוח את המוצר שנרכש באתר , תוך 7 ימי עסקים. 7 ימי עסקים אינם כוללים את יום ביצוע ההזמנה, ואינם כוללים את יום המשלוח.
 • החברה ו/או הספקים לא יהיו אחראים לאיחור בביצוע אספקת המוצר במקרים הבאים:
  • כוח עליון ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, מלחמה, פעולות איבה, מצב חרום ונזקי טבע.
  • שביתה אצל ספקים של שירותים או סחורות הדרושים לייצור ו/או הובלת המוצרים.
  • כל סיבה שאינן בשליטת החברה.
  • אי מענה של הלקוח טלפונית לחברה השליחויות.
  • באזורים המוגבלים לגישה מבחינה ביטחונית החנות ו/או הספק יהיו רשאים לספק את המוצרים ללקוחות במקום סמוך ומקובל וזאת בתיאום מראש עם הלקוח.
  • זמני שליחת המוצרים כפי הרשום כוללים רק ימי עסקים, דהיינו ימים א עד ה לא כולל, שישי שבת, ערבי חגים, חול המועד, ימי חג וחופשות של החברה.
  • מחירי המוצרים אינם כוללים משלוח / הובלה / הרכבה, אלא אם כן צוין אחרת.
  • זמן אספקה עד 14 ימי עבודה אלא אם צוין אחרת.
  • יצוין שחברת גולבי עושה את המרב על מנת שלקוחותיה יצאו מרוצים מההתקשרות עמה וממהירות האספקה.


מדיניות משלוחים:

 • לפניכם מידע על המשלוחים להזמנות באתר. בכל שאלה נוספת, אנו בחברת גולבי נשמח לסייע באמצעות:
  • טלפון: 072-2415715
  • דוא”ל: info@gulevy.com
  • הודעת וואטסאפ למספר 0543272544
 • איסוף עצמי (ללא עלות):
  • חבילה שהוזמנה ביום עסקים עד השעה 14:00, אם המוצר קיים במלאי היא תהיה מוכנה מהיום להיום, בתיאום טלפוני מראש. יש ליצור קשר למספר הוואטסאפ הנ”ל על מנת לקבל את המיקום לניווט באחת מאפליקציות הניווט. המחסן נמצא ליד בית שמש.
  • בימים א – ה, במהלך היום בין השעות 9:00-16:30.
 • שליח עד הבית:
  • עלות בהתאם למופיע על המוצר בתהליך ההזמנה.
  • לבית למקום העבודה כל מקום שתבחרו, ע”י חברת שליחויות פרטית. לא כולל חריגים כמוגדר בחברת המשלוחים.
  • יש להיות זמין לשיחה מחברת המשלוחים לפני ההגעה. אין לחברה חובת התקשרות לפני הגעה, אולם משתדלים לבצע שיחה לפני ההגעה לנקודת האספקה.


אחריות:

 • לקוחות חברת גולבי ייהנו מאחריות בגין פגמים הנובעים מכשל או פגם בתהליך הייצור בלבד. ובלבד שהמוצר הפגום הוחזר מיד עם גילוי הפגם ולא יאוחר מ- 14 ימים מקבלת המוצר.
 • אין אחריות בגין קרע ו/או שבר במוצר ו/או בגין כל נזק שנגרם למוצר כתוצאה משימוש לא סביר או נאות ו/או שלא בהתאם להוראות היצרן.
 • במקרה של פגם החוסה תחת האחריות, יוחלף המוצר או יתוקן, לשיקול דעת החברה.
 • במידה וההחלפה או התיקון לא יהיו אפשריים, תינתן ללקוח בחירה בין ביטול העסקה וקבלת החזר כספי מלא, כאמור בסעיף 1 לעיל, לבין פיצוי בגין ירידת ערך המוצר והשארת המוצר בידיו (פיצוי בגין ערכו המופחת של המוצר הפגום בלבד).
 • הלקוח מסכים כי לא יינתן כל פיצוי מעבר לעלות המוצר, לא בעילה של עגמת נפש או כל עילה וסיבה אחרים.


שירות לקוחות:

 • כל שאלה או בירור לגבי המוצרים המוצגים באתר לפרטים ובירורים באשר להפעלת האתר ופעילותו, ניתן לפנות בטלפון: 072-2415715 או במייל info@gulevy.com נא לציין מס טלפון והזמנה בעת משלוח המייל
 • נציגי החברה ישמחו לעמוד לרשותכם בכל שאלה הנוגעת לתהליך הרכישה, כניסה לאתר ו/או השימוש בו על מנת להנעים את חווית הרכישה ולהפכה לפשוטה ומהירה.
 • במקרים שאינם בשליטתה ואו הנובעים מכוח עליון , החברה לא תהיה אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שייגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע זה יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.
 • החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד , ועל מנת לאפשר את ביצוע הרכישה.


כללי:

 • התמונות המוצגות באתר הן להמחשה בלבד, ואינן מחייבות את החברה.
 • החברה אינה אחראית לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותם קישורית, החנות אינה מתחייבת כי הקישורית בכל קישורית תוביל את הגולש לאתר אינטרנט פעיל.
 • החברה אינה אחראית לטיפים ומאמרים ח אשר מפורסמים ו/או יפורסמו באתר, הטיפים הינם לכיוון בלבד ובכל מקרה של ספק צריכים להיוועץ עם בעל מקצוע.
 • החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר או עקיף או תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, תהא עילת התביעה אשר תהא, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, החברה שומרת לעצמה את הזכות לבטל רכישה ספציפית בהודעה במייל או SMS או בטלפון למבצע הפעולה.
 • הלקוח יהיה אחראי באופן בלעדי לתחזוקתו ולשירות הנדרש למוצר אשר נרכש באמצעות האתר, אלא אם נכתב אחרת.
 • תמונות ו/או כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה.
 • אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, לפרסם או להשתמש בכל דרך אחרת בתכנים המופיעים באתר, אלא אם כן ניתנה הסכמה בכתב ומראש מטעם הבעלים או מנכ”ל החברה. מאמצים גדולים הושקעו בטקטסים ובהסברים הטכניים, כמו גם בתמונות של האתר. כל שורה באתר נכתבה על ידי הצוות הטכני והמקצועי. ואין שום רשות להשתמש בתמונות או בטקסטים ובכל מידע המובא באתר.
 • נפלה טעות בתיאור המוצר או בהוראות השימוש בו, לא יחייב הדבר את החברה.


הנגשת האתר:

 • גולבי עושה מאמצים להנגשת האתר בהתאם לחוק. ניתן להשתמש בהנגשה על ידי לחצן בעמוד הבית של האתר.
 • יחד עם הנגשת האתר, ייתכן ועדיין נדרשים תיקוני הנגשה והרחבת האופציות. נודה לכל גולש על הפניית תשומת ליבנו לתיקונים הנדרשים.
דילוג לתוכן