מקדחים

רונית, תל אביב:

תודה לכם על השירות

תודה לכם על הסבלנות

תיקנתי את התריס לבד

ותודה מיוחדת לאשר

על ההסברים הטכניים.

https://gulevy.co.il/he/2-%D7%93%D7%A3-%D7%94%D7%91%D7%99%D7%AA